Tarotläsning – vägledning med hjälp av olika kort

Ett bra komplement vid funderingar är Tarotkorten, som pekar på stigar och vägleder dig.